Porodní plán

(dle doporučení vyškovské porodnice pro Váš plán přirozeného porodu)

 • Považujeme za zcela samozřejmé znát jméno ošetřujícího personálu (vždy se představujeme).
 • Považujeme za zcela přirozenou nepřetržitou přítomnost jedné osoby u porodu (manžela, partnera, blízkou osobu, s porodnicí spolupracující privátní porodní asistentku či dulu).
 • Považujeme za přirozené rodit s co největší možnou intimitou, bezpečně a necítit se pozorována.

 

I. doba porodní

 • Považujeme za zcela normální, aby fyziologický porod probíhal svým vlastním tempem, bez medikací a dalších urychlujících zásahů, např. umělého protržení vaku blan.
 • Považujeme za normální tlumení bolesti pouze přirozeně ( sprcha, balon, dechová relaxace, masáže, aromaterapie, muzikoterapie, homeopatie a gemmoterapie).
 • Akceptujeme v I. době porodní požívání omezeného množství nesycených tekutin.
 • Preventivní epiziotomii (nástřih) provádíme jen v nutném případě a po řádném vysvětlení. S tímto postupem je spojené prodloužení II. doby porodní a také menší riziko protržení hráze. Váš zájem o zkrácení II. doby porodní provedením preventivní epiziotomie kdykoliv akceptujeme.
 • Automaticky Vás podrobně informujeme o účelu a výsledku všech vyšetření provýděných během porodu a jejich počet omezujeme na co nejmenší míru bezečné nutnosti.

 

II. doba porodní

 • V našem zařízení si žena sama vybírá polohu k porodu dle vlastních pocitů, v případě výskytu patologie Vám navrhneme nejvhodnější pozici sami.
 • Považujeme za normální bezprostředně po fyziologickém porodu dát dítě do náruče matky nebo otce, přiložení k prsu a ponechání miminka ve Vaší přítomnosti po celou dobu pobytu na porodním sále. Přijímáme odpovědnost s tím spojenou a rozumíme nutnosti jeho trvalé kontroly. Stav dítěte je kontrolován i personálem porodnice.

 

 III. doba porodní

 • Považujeme za normální u fyziologického porodu porodit placentu spontánně bez použití medikamentů v případě, že se ve III. d. p. nevyskytnou krvácivé potíže. Na stavy, kdy je vhodné medikamenty preventivně podat jste dopředu upozorněna ( dvojčata, velký plod, dlouhý porod, etc.).

V případě výskytu neočekávaných krvácivých komplikací je porodnice trvale vybavena nejmodernějšími medikamenty k jejich řešení a není nutno léky odnikud dovážet.

 

Šestinedělí

 • V případě volného místa můžete využít nadstandardní pokoj a být ubytovaná společně s manželem, partnerem či jiným rodinným příslušníkem.
 • Během celého pobytu v porodnici budete automaticky informována o Vašem zdravotním stavu a celkovém stavu miminka.
 • Automaticky se Vám dostane rady, podpory a pochopení z naší strany.
 • Doporučujeme Vám přítomnost u všech vyšetření Vašeho dítěte v zájmu optimální informovanosti.

 

Pokud by nastaly komplikace ze strany matky nebo dítěte, věříme, že se budete řídit instrukcemi ošetřujícího personálu po náležitém vysvětlení.

Prosíme laskavě, abyste do svých porodních plánů uváděli pouze požadavky, které jsou odlišné od výše uvedených pravidel.

X