Správcem Vašich osobních údajů podle Nařízení EU 2016/679 (GDPR) jsem já jako OSVČ.

Zpracováváme:

 • Vaše jméno a příjmení
 • termíny související s porodem, případně se cvičením dětí
 • doručovací adresu, e-mail, telefon (mobil)
 • číslo bankovního účtu
 • objednané služby a zboží a jejich cenu

Důvodem zpracování Vašich dat je “oprávněný zájem”, tedy plnění smlouvy na základěVašich objednávek a případného řešení reklamací, dále pak pro zpracování podkladů pro účetnictví. K jinému účelu data neevidujeme. Data jsou archivována po nezbytnědlouhou dobu danou právními předpisy.

 1. Na webu neshromažďujeme žádná Vaše data bez Vašeho souhlasu.
 2. Data jsou zabezpečena standardními způsoby (šifrovaná komunikace, zabezpečení záloh heslem, papírové dokumenty v uzamčeném archivu). Ochrana vašich osobních údajůodpovídá požadavkům Nařízení EU.
 3. Vaše osobní údaje neposkytneme třetím stranám, organizacím či jiným osobám, ani do jiné země.
 4. Nejmenovala jsem pověřence pro ochranu osobních údajů ve smyslu GDPR, nepověřila jsem zpracováním Vašich osobních dat žádného zpracovatele.
 5. Na vyžádání Vám poskytnu k nahlédnutí Vstupní analýzu GPDR a její plnění.
 6. Kdykoliv máte právo odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo požadovat přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, omezení zpracování. Můžete vznést námitku proti způsobu zpracování. Máte právo na přenositelnost těchto údajů k jinému správci i právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, máte-li za to, že při zpracování vašich osobních údajů postupuji 
v rozporu s GDPR.

V Brně dne 22. 5. 2018

Bc. Jarmila Kovaříková

X