Bc. Jarmila Kovaříková, registrovaná porodní asistentka

Registrace nestátního zdravotního zařizení v rozsahu “Komplexní péče o ženu a dítě” č.j. NZZ 93/98, Magistrát města Brna, 20/01/1999

Registrovaná porodní asistentka v Registru zdravotnických pracovníků Ministerstva zdravotnictví pod č. 006-0047-1355, datum registrace: 13.6.2005, platnost do 13.6.2025.

Registrovaná v živnostenském rejstříku Magistrátu města Brna dne 3.10.2008.

Pojištění z odpovědnosti za škodu zdravotnického zařízení.

IČO 68689560

IČZ 72996722

Bankovní spojení: účet č. 158879318/0300Poštovní spořitelna

X